ВЪЗРАСТНИ

Начин на плащане:
Златиела Първанова
Банка ДСК
IBAN: BG42STSA93000028766139

Основание за плащане: Такса за обучение (опоменете ниво на обучение и име )
Плащането може да бъде направено и в брой, при нас в школата срещу издаденa фактура.

Продължителността на курса е 80 уч. часа.

Събота от 10:00 - 12:00ч.
Събота от 12:30 - 14:30ч.

Учебник и учебна тетрадка Empower Cambridge University Press. Цена на учебник и учебна тетрадка ксерокопие - 25лв.

А1 Elementary

80 астрономически часа.

2 х 60 мин.

 

1200 лв (15лв. на час)

А2 Pre-Intermediate

80 астрономически часа.

2 х 60 мин.

 1320 лв (16.50лв. на час)

В1 Intermediate

80 астрономически часа.

2 х 60 мин. 

1440 лв (18лв. на час)

В2 Upper-Intermediate

80 астрономически часа.

2 х 60 мин. 

1520 лв (19лв. на час)

Учебните такси за ученици, могат да бъдат платени на 2 равни вноски - такса I-ви срок, в началото на месец Октомври и II-ри срок, началото на месец Януари. Учебната година при нас е от Октомври до краят на месец Май. Цените за деца в ученическа възраст: Учебните помагала са на издателство MM Publications/ Get Smart, Full Blast. В цената на курса, не е включена цена на учебник и тетрадка.

Начин на плащане:
Златиела Първанова
Банка ДСК
IBAN: BG42STSA93000028766139

Основание за плащане: Такса за обучение (опоменете I ви срок, II ри срок или пълна такса за учебната и име на дете)
Плащането може да бъде направено и в брой, при нас в школата, срещу издадена фактура.

УЧЕНИЦИ /Oфициални празници и ученически ваканции, са неучебни дни в нашата школа/

Pre-Junior (8-10г.) 

I, II, III клас

I ви срок 64 уч. часа.

 2 x 30 мин. два дни в седмицата

II ри срок 60 уч. часа.

2 x 30 мин. два дни в седмицата

480 лв.

 

450 лв.

A Junior (10-12г.)

IV, V клас


I ви срок 64 уч. часа.

2×40 мин. два дни в седмицата

II ри срок 60 уч. часа.

2 x 40 мин. два дни в седмицата

576 лв.

 

540 лв.

B Junior (12-14г.)

VI, VII клас

I ви срок 64 уч. часа.

2 х 40 мин. два дни в седмицата

II ри срок 60 уч. час.

2 х 40 мин. два дни в седмицата

 

576 лв.

 

540 лв.

A Senior (14-16г.)

VIII, IX клас

I ви срок 64 уч. часа.

2 х 40 мин. два дни в седмицата

II ри срок 60 уч. часа.

2 х 40 мин. два дни в седмицата

576 лв.

 

540 лв.

В Senior (16-17г.)

X, XI клас

I ви срок 64 уч. часа.

2 х 40 мин. два дни в седмицата

II ри срок 60 уч. часа.

2 х 40 мин. два дни в седмицата

576 лв.

 

540 лв.

C Senior (17-18г.)

XII клас, матури по Английски език

I ви срок 64 уч. часа.

2 х 40 мин. два дни в седмицата

II ри срок 60 уч. часа.

2 х 40 мин. два дни в седмицата

576 лв.

 

540 лв.

Аt Ella’s

English Learning Centre

ул. “Момина Сълза” 6Б , гр. Костинброд

Email: [email protected]
Тел. 0878888311