С какво се различавате от другите езикови центрове?

При нас работят преподаватели с дългогодишна практика в училища в Англия и с отлични познания на езика. Екипът ни е мотивиран, усмихнат и с ведра визия за преподаване на учебния материал както на децата, така и на възрастните.


Къде се провеждат часовете?

Учебните часове се провеждат в чудесна база със слънчева класна стая на метри от средно училище „Петър Берон“ и Професионална Гимназия по Ветеринарна Медицина и Селско Стопанство. At Ella’s English Learning Centre има удобна локация за всички жители на гр. Костинброд и околните села.


Мога ли да платя на части?

Учениците могат да платят таксата си чрез разсрочено плащане на две равни вноски – в началото на I-ви и началото на II-ри срок.


Ако съм болен и отсъствам от часовете, ще ми бъде ли приспадната сума от общата такса?

At Ella’s English Learning Centre се сформират групи от ученици на различни възрасти и на различно ниво на владеене на езика. За да получават необходимия знания и, за да се усвоява правилно учебният материал, преподавателите имат ангажимента да следват срокове и да отразяват прогреса на учениците. Затова при невъзможност за посещение на някои от учебните часове, сумата няма как да бъде възстановена. Могат да се коментират допълнителни часове при възможност от страна на преподавател с цел наваксване на учебния материал.

Аt Ella’s

English Learning Centre

ул. “Момина Сълза” 6Б , гр. Костинброд

Email: ellasenglish[email protected]
Тел: 0878888311